ĐoạnĐịnh dạng 16px

Porcilis® PCV M Hyo – Tiện lợi. An toàn. Hiệu quả.

Kết Quả Nghiên Cứu Thực Địa Từ Sáu Quốc Gia Châu Âu và Ba Quốc Gia Châu Á.

Results field efficacy studies

Tại các quốc gia Châu Âu và Châu Á, kết quả thực địa của Porcilis PCV M Hyo được so sánh trực tiếp với các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường.

Kết quả nghiên cứu thực địa

Quan sát bước đầu từ sáu nghiên cứu ở Châu Âu

Porcilis PCV M Hyo:

• Cải thiện tăng trọng bình quân trên ngày trong giai đoạn nuôi vỗ béo

• Giảm mức nghiêm trọng ở bệnh tích phổi

• Giảm virus huyết PCV2

• Đáp ứng miễn dịch mạnh qua miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào PCV2 và M. hyo

• Tăng doanh thu trên mỗi heo

Đã đến lúc sử dụng Porcilis® PCV M Hyo! 

Thông tin chi tiết: Tại đây